Byggdrift

Fordelene er mange ved å samarbeide med en totalleverandør av teknisk drift og vaktmestertjenester, enten du driver innen industri- og næringsbygg eller borettslag og sameier.


Du og din eiendom får en tilpasset driftsløsning med bakgrunn i behov og praktiske forutsetninger.
Det vektlegges bærekraftige løsninger tilpasset NS 6450, for alle faser av eiendommens levetid.

Med bærekraft i fokus følger vi retningslinjene i ISO 50001 og ISO 14001 i vår energi- og miljøledelse.
Vi tilbyr:

Drift og vaktmestertjenester

Rådgiver for prosjekt, entreprenør og byggherre.

Sikker overgang fra byggeprosjekt til normal drift.

FDV-system med avvikshåndtering.

ITB/koordinator funksjon i byggeprosjekter og prøvedrift

BREEAM-AP

Høy fagkompetanse innen byggautomasjon, industrimekanikk, tømrer, elektro og IKT.

Sivilingeniør og ingeniørkompetanse innen energiteknikk, energiledelse, energianalyser og VVS-fag.

Sentral godkjenning klasse 2 prosjektering av ventilasjon- og klimainstallasjoner (RIV).

Sikkerhet og risikovurdering, brannvern og kriminalitetsforebyggende tiltak.