Eiendomsforvaltning

Er eiendommens kvaliteter og muligheter utnyttet best mulig?

God eiendomsforvaltning handler både om den daglige driften og å se mulighetene for utvikling, slik at verdiene i eiendommen ivaretas på beste måte både for dagens bruk og fremtidens forventninger. En god forvaltningsplan ivaretar og optimaliserer verdien på din eiendom og foreslår investeringer og vedlikehold som øker trivsel og kutter kostnader.

Med bærekraft i fokus følger vi retningslinjene i ISO 50001 og ISO 14001 i vår energi- og miljøledelse.


Våre eiendomsforvaltere bistår deg blant annet med:

Prosjektledelse og byggelederfunksjon ved ombygginger

Energioppfølging

Vedlikeholdsplanlegging

Administrering av felleskostnader

Leietakeradministrasjon